بهمن هاشمی مهمان ارکیده
آقای بهمن هاشمی مجری توانمند تلویزیون کشور، مهمان شعبه جاده چالوس مجموعه رستوران های ارکیده